Som privatperson kan du få avdrag på tjänster utförda i din eller dina föräldrars trädgård.

Avdraget gäller enbart arbetskostnaden och endast om du är berättigad till skattereduktion. Avdraget görs direkt på fakturan, maxbeloppet är 50 000:-/år och person. Avdraget gäller bostad och fritidsbostad.

 

Avdraget gäller enklare trädgårdstjänster tex.
  • mossbekämpning
  • klippning av gräsmatta
  • rensning
  • snöskottning

Dettta får du tyvärr inte avdrag för:

  • Nyanläggning rabatter
  • Bortforsling avfall
  • Nyanläggning gräsmatta
  • Rådgivning, skisser

Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida