Det började som ett projekt på ett privat demensboende som skulle löpa över 6 mån.

Projektet bestod av att i första hand restaurera en trädgård som fått ta emot aggression av en boende, samt rusta upp och komplementera övriga trädgårdarna och boendets omgivningar.

 

Jag arbetade här i 6 år, detta var ett fantastiskt arbete! Jag fick ett annat sätt att tänka angående utemiljön. Många av de som ska nyttja trädgården kan inte själva ta sig runt i den. Att ändå få stimulans av sina sinnen och att kunna känna trygghet är en ganska stor utmaning. Alla ska njuta av den - boende, anhöriga och personal.

Att varit delaktig i att skapa glädje och trivsamhet för ovannämnda grupper gav mig mycket glädje och stolthet!