Vårvinter
Tänk på att:
Skaka bort tung snö från buskar och grenar som kan knäckas
Täck vintergröna nyplanterade växter med juteväv som skydd mot vårsolen
Nu är det dags att beställa:
Skötselprenumeration för din trädgård 2019
Beskärningar i mars ( fruktträd, buskar, häckar) 
Vårstädning 2019
​​​