loading...
Mycket brant slänt där kunden från början gjort en fin plantering, men pga svåråtkomligt hade nu ogräset tagit över. Bortgrävning av samtligt växtmaterial gjordes och ny jord påfördes. Därefter planterades buskar och perenner. En markduk lades för att stoppa ogräs som kirskål, kvickrot och åkervinda, ovanpå denna lades kokosmatta för att dölja den svarta duken.
Kunden önskade mycket blomning, så på ett avstånd från nedre muren som går att rensa planterades blommande perenner. Delen ovanför detta som möter solitärbuskarna planterades marktäckande Bergenia av 2 olika sorter. Eftersom slänten är svårvattnad lades en bevattningsslang över hela ytan. Arbetet gjordes i mitten av maj 2014 och de blommande bilderna är tagna i Juli och september samma år.