loading...


En vacker entré i Jugendstil som behövde bäras upp av en vacker plantering. Tidigare växtlighet bestod endast av krypoxbär.
Innegården är ljus men har bara direkt solljus under ca 2 tim per dag. Växterna valdes efter en basstomme med åretrunt värde som sedan kompletteras med säsongsväxter. Arbetet gjordes mitten av maj 2014 och höstbilderna är från september 2014. Ytterligare plantering av vintergröna växter skall göras under våren 2015.
Stilform är  "välordnad John Bauer"